Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wystąpienie Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie kwalifikacji nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak podaje Rzeczpospolita, prof. Marek Zubik, zastępca rzecznika praw obywatelskich, zwrócił się do minister edukacji Katarzyny Hall, zaniepokojony tym, że przed rozpoczęciem roku szkolnego kuratoria wydają nauczycielom setki zgód na uczenie przedmiotów, do których nie mają pełnych kwalifikacji. Zgody takie wydawane są głównie na przedmioty, których godzin w planie lekcji jest niewiele: muzykę, plastykę, technikę, informatykę i przyrodę. Dotyczy to zwłaszcza szkół wiejskich.

Biuro RPO poprosiło kuratorów o dane o zatrudnieniu nauczycieli. Np. kurator w Lublinie przyznał, że w roku szkolnym 2008/2009 uczący przedmiotów nie mieli kwalifikacji w 84 proc. podstawówek w Lubelskiem. Z tego 70 proc. stanowiły szkoły wiejskie.

„Minister będzie apelowała do kuratorów o wydawanie zgody wyłącznie w szczególnych przypadkach po dokładnej analizie” – mówi w Rzeczpospolitej Grzegorz Żurawski, rzecznik MEN.

Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, twierdzi, że potrzebna jest reforma studiów nauczycielskich: jego zdaniem uczelnie muszą zacząć kształcić nauczycieli tak, by byli przygotowani do nauczania dwóch albo trzech przedmiotów.

Rzeczpospolita, 5.07.2010
A.B./A.D., 5 lipca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży