Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy zaplanowano wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego o 7% od kwot obowiązujących od 1 września 2010 r. Odpowiada to siedmioprocentowemu wzrostowi kwoty bazowej dla nauczycieli, określonej w przepisach ustawy budżetowej.

Proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2011 r. dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą od 2 182 zł dla nauczyciela stażysty (143 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej) do 2995zł dla nauczyciela dyplomowanego (196zł więcej).

Wynagrodzenie zasadnicze jest tylko jednym z elementów nauczycielskiego uposażenia. Zgodnie z Kartą Nauczyciela składają się na nie również m.in. dodatki, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe czy nagrody.

W MEN rozpoczęły się już negocjacje płacowe. 28 marca przedstawiciele resortu edukacji i oświatowych związków zawodowych rozmawiali o wrześniowych podwyżkach nauczycielskich pensji. ZNP zgłosił postulat zwiększenia udziału płacy zasadniczej w ogólnym wynagrodzeniu nauczycieli. Zdaniem ZNP, środki na sfinansowanie takiego modelu nauczycielskich wynagrodzeń można znaleźć w budżecie państwa, bo resort edukacji błędnie szacuje np. środki na wysokość odpraw emerytalnych dla nauczycieli. Rozmowy nie zakończyły się porozumieniem. Przedstawiciele związków uznali, że do podjęcia wiążących decyzji potrzebują więcej danych i poprosili resort m.in. o informacje o liczbie zatrudnionych nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz dane o wielkości wypłaconych odpraw emerytalnych w 2010 r. Według ZNP, informacje te są niezbędne do prowadzenia dalszej debaty na temat podwyżek i struktury wynagrodzeń.

MEN, 28 marca 2011, Serwis Samorządowy PAP, 28 marca 2011
A.R./A.D., 28 marca 2011

Zobacz też:
O płacy i pracy polskich nauczycieli (październik 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży