Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wyrok NSA korzystny dla nauczycieli przedszkola

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nauczyciele pracujący w przedszkolach mają prawo do statusu wychowawcy i do otrzymywania dodatku funkcyjnego za te obowiązki. Sąd argumentował, że skoro ustawa o systemie oświaty pod pojęciem szkoły rozumie również przedszkole, to nauczyciele-wychowawcy zatrudnieni w przedszkolu powinni być traktowani tak samo, jak nauczyciele-wychowawcy zatrudnieni w szkole. Wyrok NSA z dnia 12 października 2007 roku (sygn. I OSK 1235/07) kończy wielomiesięczny spór o dodatki funkcyjne dla nauczycieli przedszkoli.

Głos Nauczycielski, 17.10.2007
I. D., 26 października 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży