Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wyprawka szkolna: średnio ponad 650 zł

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Gazeta Prawna przytacza badania CBOS, z których wynika, że w tym roku Polacy wydali średnio ponad 650 zł na wyekwipowanie dziecka do szkoły. Kwotę tę przeznaczono na podręczniki, przybory szkolne i mundurki oraz obowiązkowe opłaty np. ubezpieczenie, czesne i internat.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 7-13 października na liczącej 1035 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. Wynika z niego m.in., że tylko co dwudziesty badany mający dzieci w wieku szkolnym zamknął wydatki związane rozpoczęciem nowego roku w 300 zł. Niemal co piąty (19% badanych) wydał od 300 do 500 zł na dziecko, a trochę więcej osób (22%) od 500 do 800 zł. Prawie połowa rodziców (47 proc.) przeznaczyła na potrzeby edukacyjne dzieci ponad 800 zł, z czego niemal co ósmy (13 proc.) więcej niż 1,5 tys. zł.

Według badań, większość Polaków nie posyła dzieci na płatne zajęcia pozalekcyjne. W tym roku niespełna dwie piąte rodziców (39 proc.) zadeklarowało, że przynajmniej część ich dzieci uczestniczy w dodatkowych zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych. Na uczestnictwo w dodatkowych zajęciach wpływa wykształcenie rodziców, ich zamożność i miejsce zamieszkania.

Gazeta Prawna, 8.11.2010
A.B./A.D., 8 listopada 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży