Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wyniki testu gimnazjalnego 2010

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzeczpospolita omawia wyniki egzaminu gimnazjalnego, podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Egzamin, który pisało ponad 444 tys. uczniów i uczennic, składał się z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i egzaminu z języka obcego. Średnio z testu humanistycznego gimnazjaliści i gimnazjalistki zdobyli 30,34 punktu na 50 możliwych. Z matematyczno-przyrodniczego – 23,90 punktu.

Tak jak w latach ubiegłych wyniki z części humanistycznej są lepsze niż z matematyczno-przyrodniczej. W części humanistycznej uczniowie i uczennice lepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi czytanie i odbiór tekstu kultury, a gorzej z tworzeniem własnego. Z kolei w matematyczno-przyrodniczej lepiej wypadło wyszukiwanie i stosowanie informacji, a słabiej zastosowanie wiedzy do rozwiązywania problemów.

Egzamin najlepiej napisali gimnazjaliści z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Słabiej wypadli uczniowie i uczennice z małych miasteczek i wsi. Np. z części matematyczno-przyrodniczej uczniowie z dużych miast zdobyli średnio 25,77 punktu, na wsiach – 22,93 punktu.

Różnica między miastem i wsią jest też widoczna w wynikach z języków obcych. Podobnie jak rok temu, kiedy po raz pierwszy przeprowadzono tę część egzaminu, uczniowie w miastach zdecydowanie lepiej napisali testy z języków: angielskiego (np. duże miasto średnio – 33,38 pkt, wieś – 26,87 pkt), niemieckiego, francuskiego. Ich rówieśnicy na wsiach są zdecydowanie lepsi z języka rosyjskiego (duże miasto średnio – 19,12 pkt; wieś – 30,75 pkt).

Wyniki egzaminu (oprócz części z języka obcego, które do 2012 r. traktowane są jak diagnoza nauczania) wraz z ocenami na świadectwie zdecydują o dostaniu się do szkoły ponadgimnazjalnej.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu dostępne SA na stronie internetowej CKE. Pełną analizę wyników Komisja przedstawi 16 sierpnia.

Rzeczpospolita, 19.06.2010
A.B./A.D., 19 czerwca 2010

Zobacz też:
Wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego (czerwiec 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży