Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wyniki matur trudne do porównania

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Jak pokazuje najnowsza analiza Instytutu Badań Edukacyjnych, kolejne testy maturalne z matematyki różnią się poziomem trudności. „Obserwowane z roku na rok fluktuacje średniego wyniku z matury z matematyki są w głównej mierze odzwierciedleniem niezwiązanych z poziomem umiejętności uczniów zmian w jej trudności” – piszą w raporcie podsumowującym projekt „Porównywalne wyniki egzaminacyjne”.

Eksperci z IBE spróbowali nałożyć wyniki testów z matematyki z lat 2010–2013 na jedną skalę (metodyka jest dość skomplikowana, a jej opis zajmuje znaczną część raportu). Punktem odniesienia stał się 2012 r. W wyniku tak przeprowadzonego zrównania okazało się, że gdyby uczniowie w 2010 r. zdawali egzamin z 2012 r., ich średni wynik byłby o 0,3 pkt niższy niż faktycznie uzyskany. Uczniowie zdający w 2013 r. otrzymaliby natomiast o 0,7 pkt więcej. W przypadku uczniów piszących egzamin w 2011 r. byłoby to już aż 4,6 pkt.

Różny poziom nie pozostaje bez wpływu na wskaźnik zdawalności. W 2010 r. maturę z matematyki zaliczyło 90,3 proc. abiturientów. Gdyby ci sami uczniowie pisali test w 2012 r., zaliczyłoby go 84,4 proc. maturzystów. Dla porównania – gdyby egzamin z 2012 r. pisali ci, którzy zdawali w 2011 r., zaliczyłoby 87,2 proc. z nich, choć w rzeczywistości przez egzamin przeszło 82,1 proc. W raporcie nie pojawia się zrównany wynik z 2014 r. Zamieszczony w nim poglądowy rozkład wyników przypomina jednak ten z 2011 r. Prawdopodobnie oznacza to, że matura w ubiegłym roku była trudniejsza niż testy z pozostałych lat.

Dziennik Gazeta Prawna, 1.07.2015
A.B., 1 lipca 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży