Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wyniki matur 2008

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej CKE zamieszczono szczegółowe omówienie wyników tegorocznej matury.

Do egzaminu maturalnego w maju 2008 przystąpiło ponad 415 tys. zdających, w tym 398 tys. stanowili tegoroczni absolwenci. Świadectwo dojrzałości uzyskało 79% maturzystów, w tym w liceach ogólnokształcących 89%, w liceach profilowanych 63%, w technikach 67%, w liceach uzupełniających 43%, w technikach uzupełniających 32%. Wśród absolwentów 2008 roku zdawalność wyniosła 80%.

Osoby, które nie zdały w tym roku jednego egzaminu (11% zdających), mają prawo przystąpić do niego ponownie w sierpniu. Zróżnicowanie regionalne nie jest zbyt duże i wynosi od 82% w województwie małopolskim do 75% w województwach lubuskim i dolnośląskim. Na wsiach świadectwo dojrzałości dostanie 65 proc. zdających, w miastach - 80 proc. tak jest przy każdym egzaminie państwowym.

W tym roku zwiększyła się jeszcze w stosunku do roku ubiegłego, różnica między średnią zdawalnością w liceach ogólnokształcących a w innych typach szkół. W wypadku liceum profilowanego różnica ta wzrosła z 15 punktów procentowych w 2007 do 26 punktów procentowych w roku 2008.

Jak co roku dziewczęta uzyskały lepsze wyniki od chłopców, utrzymując 3% przewagę.
Najsłabiej maturzyście zdali informatykę (jest przedmiotem nadobowiązkowym, tylko na poziomie rozszerzonym). Najlepiej wypadł angielski na poziomie rozszerzonym. Język polski zdało na poziomie podstawowym aż 94 proc. maturzystów. Jednak średni wynik nie jest wysoki - wynosi tylko 52 proc.

Średni wynik w państwowych szkołach był aż o 22 proc. wyższy niż w niepublicznych. Do tej pory było odwrotnie, młodzież ze szkół niepublicznych wygrywała z rówieśnikami ze szkół publicznych.

CKE, 30.06.2008, Gazeta Wyborcza, 1.07.2008
I. D./A. B., 1 lipca 2008

Zobacz też:
Wyniki gimnazjalistów

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży