Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wyniki badania „Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
86% uczniów i uczennic II klas liceów ogólnokształcących, którzy w czerwcu 2014 r. wzięli udział w badaniu „Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego”, zdałoby egzamin z języka polskiego.

Przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych badanie między innymi miało pokazać, jak uczniowie dadzą sobie radę z częścią pisemną egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym w nowej formule egzaminu maturalnego, która obowiązywać będzie od 2015 r. Badanie przeprowadzono w 50 szkołach, wzięło w nim udział blisko 4 tys. uczniów II klas liceów ogólnokształcących (2 477 dziewcząt i 1 408 chłopców). Była to losowa próba reprezentatywna dla całego rocznika.

Wyniki ogólne egzaminu, pokazały, że uczennice i uczniowie nieźle poradzili sobie z nowego typu arkuszem egzaminacyjnym. Najłatwiejsze dla drugoklasistów okazały się zadania odwołujące się do ich kompetencji leksykalnej – uczniowie i uczennice dobrze poradzili sobie z rozpoznaniem znaczeń słów, w tym synonimów. Badani mieli jednak problemy z bardziej wyszukanym słownictwem, streszczaniem tekstów i umiejętnością wypowiadania się o złożonych problemach, a także z argumentowaniem.

IBE, 23.10.2014
A.B., 23 października 2014

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży