Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wynagrodzenia przy e-ocenianiu

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Stopień trudności zadania będzie decydował o stawce za sprawdzenie pracy ucznia - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów. Projekt jest w trakcie konsultacji; ma wejść w życie 20 marca 2015 r.

Projekt określa m.in. warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w sprawdzaniu egzaminu gimnazjalnego z matematyki, który w 2015 r. po raz pierwszy będzie sprawdzany przy wykorzystaniu e-oceniania. Wysokość wynagrodzenia za sprawdzenie każdego zadania zależeć będzie od stopnia trudności tego zadania. I tak za łatwiejsze zadanie egzaminator otrzyma 2.05 zł a za bardziej skomplikowane dostanie 2,49 zł.

Dziennik Gazeta Prawna, 20.01.2015
A.B., 20 stycznia 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży