Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wynagrodzenia dla nauczycieli za udział maturze ustnej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN ukazała się informacja w sprawie środków na wynagrodzenia dla nauczycieli uczestniczących w części ustnej egzaminu maturalnego.

W informacji czytamy m.in.: „Jeżeli ustne egzaminy maturalne są prowadzone przez nauczyciela w czasie przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pensum), stanowi to pracę w godzinach ponadwymiarowych, za którą nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z art. 35 ust. 1, 2 i 3 Karty Nauczyciela.

Środki na pokrycie skutków finansowych wypłaty wynagrodzeń za udział w części ustnej egzaminu maturalnego zostały zapewnione w budżecie państwa na bieżący rok i zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym szkoły, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny”.
(MEN 27.04.2007)
I. D., 6 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży