Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wymagania żywieniowe dzieci – inicjatywa Rzecznika Praw Dziecka

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak zwrócił się do Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza o wydanie rozporządzenia, określającego wymagania żywieniowe dzieci, z uwzględnieniem norm żywienia w żłobkach (klubach dziecięcych), przedszkolach i szkołach.

O konieczności podjęcia działań legislacyjnych w tej sprawie świadczą sygnały o nieprawidłowościach w żywieniu dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, docierające do Rzecznika Praw Dziecka, a także wyniki badań, przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Tymczasem, jak podkreśla Biuro Rzecznika, odpowiednia dieta, szczególnie w okresie przedszkolnym i szkolnym, jest kluczowa dla prawidłowego rozwój fizycznego i umysłowego.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 26.03.2012
A.B./A.D., 26 marca 2012

Zobacz też:
Krytyka Polityczna: Catering nie zastąpi stołówki
Brudne? Czyste? Czystsze? (marzec 2012)
Stanowisko w sprawie zdrowotnego żywienia uczniów w szkołach (październik 2011)
NIK o zapobieganiu nadwadze i otyłości (listopad 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży