Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wymagania państwa stawiane szkołom – poradniki ORE

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
ORE zachęca dyrektorów szkół, nauczycieli, organy prowadzące oraz rodziców do zapoznania się z wizją współczesnej szkoły zawartą w wymaganiach postawionych przez państwo szkołom i placówkom oświatowym. Szkoły otrzymują informacje o poziomie spełniania tych wymagań w ramach ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny (najczęściej są to właściwi kuratorzy oświaty). Rezultatem każdej ewaluacji zewnętrznej jest raport przekazywany szkole (placówce) i organowi prowadzącemu oraz publikowany na stronie internetowej www.npseo.pl

ORE publikuje specjalne poradniki o wymaganiach państwa stawianych szkołom przeznaczone dla tych grup odbiorców:
- Szkoła wobec wymagań państwa. Poradnik dla rodziców
- Szkoła wobec wymagań państwa. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów
- Szkoła wobec wymagań państwa. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego (organów prowadzących)

ORE, 16.04.2015
A.B. , 16 kwietnia 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży