Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wykorzystanie środków unijnych w edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo edukacji podsumowało działania wspierające rozwój edukacji w regionach współfinansowane z Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Bardzo dobrze wydawane są środki unijne na wojewódzkie programy stypendialne dla uczniów uzdolnionych. W latach 2007-2013 przeznaczono na pomoc stypendialną 31,5 mln euro. Obecnie realizowanych jest 18 programów pomocy stypendialnej na kwotę 88 mln zł, co stanowi 67 proc. zarezerwowanych środków na ten cel.

Spośród 213 mln euro przeznaczonych w latach 2007-2013 na upowszechnianie wychowania przedszkolnego wykorzystano już połowę. W trakcie realizacji jest ponad 480 projektów na kwotę ok. 515 mln zł. Z danych MEN wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat powstało prawie 500 przedszkoli i 1,7 tys. małych form przedszkolnych. Z nauki w przedszkolach korzysta dodatkowe 15 tysięcy dzieci. Wskaźnik dzieci objętych edukacją przedszkolną wzrósł z 52,7 do 57,5 proc.

Najwolniej idzie wykorzystanie środków w ramach działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Na projekty, których celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich przewidziano 150 mln euro. Obecnie realizowane jest 900 projektów za 94 mln zł, co stanowi 15 proc. wykorzystania alokacji na to poddziałanie.

Na poziomie 20 proc. oscyluje wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na poprawę jakości kształcenia zawodowego i upowszechnienie kształcenia ustawicznego. Na podniesienie oferty edukacyjnej szkół zawodowych zaplanowano w latach 2007-2013 ponad 515 mln euro.

Jeśli chodzi o środki na przedszkola, zainteresowanie gmin pieniędzmi z UE jest tak duże, że w części regionów już się one kończą. Samorządy proponują, aby w 2010 roku rząd przesunął na ten cel unijne środki z innych działań.

Jednak eksperci zwracają uwagę, że unijnym przedszkolom potrzebna jest pomoc państwa. Najważniejszą barierą w ich powstawaniu jest brak lokali, które spełniałyby obniżone, ale wciąż wygórowane wymogi lokalowe. Nawet niektóre już działające punkty przedszkolne, które otrzymały dofinansowanie z UE, nie są jeszcze zarejestrowane, ponieważ mają trudności z uzyskaniem pozytywnych opinii powiatowego inspektora sanitarnego lub straży pożarnej.

Kolejnym problemem jest utrzymanie ciągłości dotowanych przez UE placówek. Punkty przedszkolne będą finansowane przez dwa lata. W 2010 roku będą się kończyć pierwsze projekty realizowane w PO KL. Ich problemem może być utrzymanie stabilności finansowania po zakończeniu realizacji projektu. Gminy i stowarzyszenia rodziców będą chciały ponownie startować w konkursach.

Serwis Samorządowy PAP, 7.12.2009, Gazeta Prawna, 7.12.2009
A.B./A.D., 7 grudnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży