Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wydatki na wyprawkę szkolną

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Tegoroczne koszty poniesione przez rodziców są najwyższe w ostatnich trzynastu latach - średnio polska rodzina wydała w tym roku 965 zł na potrzeby dzieci związane z rozpoczęciem roku szkolnego – wynika z ankiety CBOS. W przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym wydatki rodziców wyniosły średnio 601 zł.

Z sondażu wynika, że 5% rodziców na potrzeby dzieci związane z rozpoczęciem roku szkolnego wydało nie więcej niż 300 zł. Niemal co szósty rodzic (16%) przeznaczył na ten cel od 301 do 500 zł, niespełna co czwarty (23%) - od 501 do 800 zł, prawie połowa (45%) wydała na potrzeby szkolne swoich dzieci kwoty przekraczające 800 zł. Z deklaracji rodziców wynika, że jeden procent z nich nie poniósł żadnych wydatków w związku z rozpoczęciem roku szkolnego swoich dzieci. Według CBOS, może to oznaczać, że wydatki poniosła dalsza rodzina lub wyspecjalizowane instytucje. 10% rodziców uchyliło się od odpowiedzi.

Na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem roku szkolnego składają się przede wszystkim koszty podręczników (średnio 469 zł, w przeliczeniu na jedno dziecko – 290 zł). Mniej kosztowały ubrania szkolne (średnio 269 zł, w przeliczeniu na jedno dziecko – 173 zł) oraz przybory (średnio 235 zł, a w przeliczeniu na jedno dziecko – 142 zł).

Wydatki związane z edukacją dzieci to także koszt dodatkowych płatnych zajęć. Jedna trzecia badanych mających dzieci w wieku szkolnym (32% - o 5 punktów proc. mniej niż przed rokiem) deklaruje, że któreś z ich dzieci uczęszcza lub zamierza uczęszczać na dodatkowe płatne zajęcia. Zdecydowana większość rodziców, 68% deklaruje, że nie stwarza swoim dzieciom takich możliwości. Średnie miesięczne wydatki rodzin na dodatkowe zajęcia dzieci wynoszą miesięcznie 266 zł, tj. o 25% mniej niż przed rokiem, natomiast w przeliczeniu na jedno dziecko jest to miesięcznie 234 zł, czyli o 11% mniej niż w ubiegłym roku.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-6 października na 1096-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Rzeczpospolita, 26.10.2009
A.B./A.D., 26 października 2009

Zobacz też:
W pierwszych klasach można używać starych podręczników

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży