Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wstępne wyniki matur

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej CKE opublikowana została wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej
przystąpiło 275 568 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; absolwenci i absolwentki liceów zdawali egzamin wg tak zwanej “nowej” formuły, uczniowie i uczennice techników - wg “starej”, czyli dotychczasowej. Do egzaminu przystąpili również absolwenci z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy chcieli poprawić wcześniej uzyskane wyniki - oni także zdawali maturę wg “starej” fomuły.

Egzamin zdało pomyślnie 74% zdających, w tym 80% zdających egzamin w nowej formule i 64 % zdających wg starych zasad. 19% zdających ma jeszcze prawo do poprawki w sierpniu.
Zamieszczono również wyniki egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Najwięcej problemów zdający mieli z matematyką. Pozytywny wynik uzyskało 82 proc. maturzystów, średni wynik egzaminu na poziomie podstawowym to 55 proc., a na rozszerzonym 41 proc. Lepiej uczniowie poradzili sobie z językiem polskim. Tu średni wynik to odpowiednio 66 proc. i 61 proc.

Jako język obcy najwięcej uczniów wybrało język angielski. Maturę z tego przedmiotu zaliczyło 97 proc. uczniów, a średnie wyniki 77 proc. i 63 proc.

Wśród przedmiotów dodatkowych, najlepiej uczniom poszła filozofia i historia muzyki. Uczniowie na tych przedmiotach uzyskiwali średnio 62 proc. i 60 proc. możliwej do uzyskania liczby punktów. Najsłabiej wypadł egzamin wiedzy o społeczeństwie: średnia z tego egzaminu wynosi zaledwie 20%.

Stuprocentową zdawalność miały egzaminy z języka białoruskiego, litewskiego, hiszpańskiego i ukraińskiego.

Minister edukacji wyraziła swoje zadowolenie z wyników matury

CKE; Dziennik Gazeta Prawna, 30.06.2015, MEN 30.06.2015
A.B., 30 czerwca 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży