Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wstępne wyniki matur

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ze wstępnych informacji CKE wynika, że świadectwo dojrzałości uzyskało 78% osób, które przystąpiły w tym roku do matury, w tym w liceach ogólnokształcących 89%, w liceach profilowanych – 61%, w technikach – 67%, w liceach uzupełniających – 40%, w technikach uzupełniających – 31%. Wśród tegorocznych absolwentów maturę zdało 81%.

Do egzaminu maturalnego w maju tego roku przystąpiło ponad 426 tys. zdających, w tym 396 tys. stanowili tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, pozostałe osoby to absolwenci i absolwentki z lat ubiegłych, którzy albo wcześniej nie zdali matury lub chcieli poprawić uzyskane wyniki.

Egzamin pisemny z języka polskiego zdało na poziomie podstawowym 94% maturzystów i maturzystek, na poziomie rozszerzonym – 99 proc. Średni wynik to na poziomie podstawowym 52% możliwych punktów i 65% na poziomie rozszerzonym.

Egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym zdało 86% maturzystów (średni wynik – 59%), a na poziomie rozszerzonym – 100% (ze średnim wynikiem 74%); niemiecki na poziomie podstawowym zdało 92% (średni wynik – 56%), na poziomie rozszerzonym – 100% (średni wynik – 74%); rosyjski na poziomie podstawowym zdało 95% (średni wynik – 59%), na poziomie rozszerzonym – 100% (średni wynik – 78%).

Średni wynik z geografii (najchętniej wybieranego przedmiotu) na poziomie podstawowym to 50% i 53% na poziomie rozszerzonym. Wyniki z wiedzy o społeczeństwie to odpowiednio: 43 i 48 procent, z biologii – 44 i 58. Egzamin z matematyki, która za rok ma stać się obowiązkowym przedmiotem, zdało na poziomie podstawowym 81%, ze średnim wynikiem 49% możliwych punktów, na poziomie rozszerzonym – 97%, średnia: 58%.

Wyniki tegorocznej matury są porównywalne z wynikami uzyskanymi w ubiegłym roku.

Wstępne wyniki matur dostępne są na stronie internetowej CKE.

„Gazeta Wyborcza” zamieściła rozmowę z Krzysztofem Konarzewskim, dyrektorem CKE, na temat wyników tegorocznych matur. Prof. Konarzewskie nie krył satysfakcji w związku z wynikiem egzaminu z języka „Wieszano na mnie psy za ten temat ( porównanie Zosi i Telimeny). Do Komisji wpływały protesty, że jest skandalicznie prosty” – powiedział Gazecie. Okazało się, że egzaminu z polskiego nie zdało 6 % maturzystów, wobec 5 % w roku 2008.

Dyrektora CKE martwi słaby wynik egzaminu z matematyki. „Musimy dostosować wymagania do faktycznych umiejętności uczniów. Zresztą robimy to przed wszystkimi egzaminami, jest to tzw. standaryzacja. Pytania z matematyki na przyszłorocznej maturze muszą być kompromisem między umiejętnościami zdających a pewnym poziomem, poniżej którego matura schodzić nie powinna” – mówi prof. Konarzewski.

Jako „średnio przyzwoity” określił Krzysztof Konarzewski wynik matur w liceach profilowanych i technikach.

Gazeta Prawna, 30.06.2009, Rzeczpospolita, 30.06.2009, Gazeta Wyborcza, 1.07.2009
A.D./A.B., 1 lipca 2009

Zobacz też:
Dyrektor CKE zmienił polecenia w arkuszach maturalnych
Centralna Komisja Egzaminacyjna

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży