Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej CKE zamieszczono wstępne wyniki egzaminu gimnazjalnego. Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do części matematyczno-przyrodniczej – 418 696 uczniów, do części z języka obcego nowożytnego – 418 361 uczniów.

W części humanistycznej średni wynik uzyskany przez uczniów wyniósł 25,31 punktów, w części matematyczno-przyrodniczej 23,63 punkty na 50 możliwych do uzyskania. Nieco lepiej wypadły egzaminy z języków obcych – z angielskiego 28,28, niemieckiego – 27,63, rosyjskiego – 26,81.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w części humanistycznej tegorocznego egzaminu uczniowie lepiej radzili sobie z testem sprawdzającym umiejętność "czytania i odbioru tekstów kultury". Średni uzyskany wynik to 15,39 pkt. na 25 możliwych. Za "tworzenie własnego tekstu" można było dostać również 25 pkt., średni wynik uzyskany to 9,92 pkt.

W części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjaliści najlepiej poradzili sobie z "umiejętnym stosowaniem terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu" - średni wynik to 7,93 pkt. na 15 możliwych.

Słabiej poszło im z "wyszukiwaniem i stosowaniem informacji" - średni wynik to 6,25 pkt. na 12 możliwych, oraz z "wskazywaniem i opisywaniem faktów, związków i zależności w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych" - średni wynik to 6,69 pkt. na 15 możliwych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, najsłabiej uczniom wyszło "stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów" - średni wynik to 2,76 pkt. na 8 możliwych.

Tak jak w latach poprzednich, średni wynik uczniów z dużych miast jest wyższy niż uczniów ze szkół na wsi i miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Z części humanistycznej średni wynik uczniów wiejskich wyniósł 24,65 pkt., a z miejscowości od 20 tys. - 24,33 pkt. Z części matematyczno-przyrodniczej średnie wyniki tych uczniów to odpowiednio: 22,92 pkt. i 22,76 pkt.

W przypadku języka angielskiego, różnica między wynikiem z egzaminu z języka angielskiego przeciętnego ucznia z gimnazjum na wsi a ucznia ze szkoły w dużym mieście wynosi blisko 7 punktów.

Słabsze wyniki młodzieży z wiejskich szkół z angielskiego (który wybiera ok. 80 proc. uczniów i uczennic) powtarzają się – alarmuje Krzysztof Lipiński z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że zna problem z angielskim na wsiach. „Wprowadziliśmy naukę języka obcego obowiązkowo od pierwszej klasy podstawówki. Od dwóch lat gimnazjaliści mają też obowiązek uczenia się dwóch języków obcych, w tym jeden ma być kontynuacją języka ze szkoły podstawowej” – mówił Rzeczpospolitej Grzegorz Żurawski, rzecznik resortu. Na zajęcia wyrównujące nauczyciele mogą wykorzystać dodatkowe dwie godziny tygodniowo, które mają przeznaczać na pozalekcyjne zajęcia z uczniami.

Ogłoszenie, że wyniki egzaminu gimnazjalnego są gorsze niż w roku ubiegłym, wzbudziło zaniepokojenie w szkołach. CKE zastrzega, żeby nie porównywać wyników bo za każdym razem sprawdzają one inne umiejętności – a mimo to wszyscy porównują.

CKE, Rzeczpospolita, 15.06.2011, Rzeczpospolita, 16.06.2011, Gazeta Wyborcza, 17.06.2011

Komentarz Redakcji Monitora
To trochę dziwne, że CKE co roku wylicza starannie średnie wyniki, a jednocześnie zakazuje ich porównywania, ale niech tam. Istotniejsze od wyników z konkretnych lat są trendy, i one dopiero budzą mój niepokój. Dwa zasługują na szczególne podkreślenie: po pierwsze, różnica w wynikach między miastem, a wsią, po drugie powtarzająca się jak refren w raportach z różnych egzaminów informacje o słabych wynikach w zadaniach wymagających większej intelektualnej samodzielności.
A.D.
A.B./A.D., 17 czerwca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży