Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Współpraca szkoły i Kościoła w organizowaniu rekolekcji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Mazowiecki Kurator Oświaty rozesłał 11 grudnia do dyrektorów szkół mail, opatrzony wymownym tytułem: "Współpraca szkoły i Kościoła przy organizowaniu rekolekcji wielkopostnych".

From: Kuratorium Oświaty w Warszawie Date: 11 Dec 2007 11:37:22 –0000
Subject: Współpraca szkoły i Kościoła w organizowaniu rekolekcji wielkopostnych.
To: Kuratorium Oświaty w Warszawie
Mazowiecki Kurator Oświaty
Warszawa, Al. Jerozolimskie 32
Warszawa, 11 grudnia 2007 r.
KO.KPG.I.KK.0751 - 14/07

Dyrektorzy
szkół podstawowych, gimnazjów,
ponadgimnazjalnych
województwa mazowieckiego
Szanowni Państwo,
za szczególnie ważne w roku szkolnym 2007/2008 uznałem zadanie mające na celu wzmocnienie funkcji wychowawczo-opiekuńczej szkoły.

W związku z tym w październiku 2007 odbyło się spotkanie z Dyrektorami Wydziałów Katechetycznych Kościoła Katolickiego diecezji objętych nadzorem pedagogicznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty na temat: Współpracy szkoły i Kościoła w organizowaniu rekolekcji wielkopostnych.

Rekolekcje będąc przejawem działalności Kościoła są równocześnie zadaniem ważnym wydarzeniem szkoły. To czas zwieńczenia całorocznej pracy wychowawczej, możliwość zjednoczenia wysiłków wychowawczych nauczycieli i duszpasterzy, czas mówienia jednym głosem do wychowanka.

Ustalono 10 zasad wspólnej organizacji rekolekcji:
Rekolekcje Wielkopostne realizować metodą projektu z określeniem głównego tematu i celów.
Planowanie rekolekcji rozpocząć na początku roku szkolnego i umieszczać je w rocznym kalendarzu szkolnym.
Wspólnie ustalić kluczowe role proboszcza i dyrektora szkoły w organizacji rekolekcji i w podejmowaniu decyzji.
Przyjąć zasadę, że jest to czas realizowania ważnych zadań wychowawczych, tematykę rekolekcji skorelować z programem wychowawczym, profilaktyki, uwzględniając, między innymi, priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty na bieżący rok szkolny.
Jako kluczową zasadę przyjąć bezpieczeństwo uczniów i sprawowanie opieki nad nimi.
Pielęgnować dobre, sprawdzone wzory i tradycje lokalne.
W projekcie uwzględnić działania rodziców, w miarę możliwości i potrzeb instytucji wspomagających oraz specjalistów z różnych dziedzin.
Tworzyć przyjazny klimat dla przyjętego planu działań, pozyskiwać sojuszników do poszczególnych zadań.
Ściśle określić czas aktywności uczniów każdego z trzech dni rekolekcji.
Z wyprzedzeniem przemyśleć potrzeby w zakresie bazy i potrzeb zasobów materialnych.

Uprzejmie zachęcam do ich uwzględnienia przy organizacji rekolekcji wielkopostnych.
Z poważaniem
Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
dr Grzegorz Tyszko
A. D., 16 grudnia 2007

Zobacz też:
List do Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży