Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wsparcie oświaty w województwie kujawsko-pomorskim

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Podwyższenie ocen szkolnych uczniów, to cel wartego pięć milionów złotych programu edukacyjnego skierowanego do szkół podstawowych w regionie kujawsko-pomorskim.

Projekt zakłada miedzy innymi organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, pozalekcyjnych oraz wsparcie psychologiczne dla grup uczniów potrzebujących takiej pomocy. W przedsięwzięciu bierze udział 225 szkół podstawowych.

Projekt zakłada skierowanie pomocy do 7 tysięcy uczniów i uczennic, którzy w przyszłym roku będą pisać sprawdzian w szóstej klasie (egzamin zewnętrzny kończący szkołę). Wsparcie trafi do dwóch grup uczniów i uczennic. Do tych, którzy mają szczególne problemy z matematyką, przyrodą, informatyką oraz językiem obcym. Będą uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Natomiast w zajęciach pozalekcyjnych, będą brać udział uczniowie i uczennice, którzy nie mają problemów z ocenami, ale chcą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Wszyscy będą objęci wsparciem psychologicznym w następujących obszarach: funkcjonowanie uczniów w grupie rówieśniczej, wspieranie rozwoju i motywowanie do nauki, a także opanowanie technik uczenia się. Zajęcia już odbywają się w szkołach.

Serwis Samorządowy PAP, 21.06.2010
A.B./A.D., 21 czerwca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży