Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wokół Karty Nauczyciela

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Gazeta Wyborcza zamieściła artykuł Mirosława Sawickiego, byłego ministra edukacji a obecnie wicedyrektora CKE, zatytułowany „Karta nauczyciela pod tablicą”.

Karta, zdaniem autora, broni nauczyciela, zapewniając mu stabilność, ale nie zapewnia mu rozwoju przez stworzenie ścieżek rzeczywistego awansu, a tym samym nie zapewnia rozwoju szkole jako społeczności. „Zgadzam się z tym, że Karta nauczyciela w dzisiejszym kształcie jest hamulcem rozwoju szkoły. Zapewnia bowiem jedynie tanio opłacane poczucie stabilności zawodowej nauczycieli. Nie zapewnia jednak rzeczywistego awansu zawodowego nauczycielom, gdyż ścieżka awansu kończy się zbyt szybko jak na czas trwania kariery nauczycielskiej - już w jej połowie można uzyskać najwyższy szczebel. Nie jest to zdrowa sytuacja ani dla nauczycieli, ani dla szkoły” – napisał Mirosław Sawicki.

Proponuje on wprowadzenie dwóch rodzajów awansu – zewnętrznego i wewnętrznego. „Ten pierwszy wynikałby z zasad awansu ustalonych w Karcie, byłby nie tak sformalizowany i oderwany od szkoły jak jest dzisiaj, z dłuższymi odstępami czasu pomiędzy kolejnymi szczeblami, za to z większą gratyfikacją finansową. Natomiast kluczowym moim postulatem jest wprowadzenie do Karty awansu wewnątrzszkolnego. Zarządzanie tym awansem powinno być całkowicie w gestii dyrektora szkoły/przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym powinien on dysponować budżetem na konieczne gratyfikacje. Jest to moim zdaniem niezbędne dla stworzenia nieistniejących dziś narzędzi zarządzania szkołą przez jej dyrektora, takich, które jednocześnie zapewnią jej rozwój oraz autonomię, bo spełniona będzie zasada, według której zwiększone kompetencje pociągają za sobą zwiększoną odpowiedzialność.”

Według Mirosława Sawickiego, zmieniona Karta Nauczyciela powinna obejmować tylko nauczycieli związanych bezpośrednio z nauczaniem i stanowić pragmatykę służbową nauczycieli, która gwarantuje im rozwój oraz satysfakcję zawodową i płacową pod warunkiem, że jest to powiązane z rozwojem szkoły.

Tymczasem w trwającej od 3.01. ankiecie „Głos Nauczycielski” zadał pytanie „Co będzie w 2011 r. najważniejszym wydarzeniem dla nauczycieli?”. Jak dotychczas najwięcej, bo aż 71% respondentów odpowiedziało, że będzie to batalia o zachowanie Karty Nauczyciela.

Gazeta Wyborcza, 5.01.2011, Głos Nauczycielski, 5.01.2011
A.B./A.D., 5 stycznia 2011

Zobacz też:
Stanowisko ZNP w sprawie statusu zawodowego nauczycieli
Spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży