Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wojewódzcy koordynatorzy ds. innowacji w edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister edukacji powołała wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji, którzy mają być odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowych projektów nauczania programowania w szkołach. Koordynatorzy wywodzą się spośród pracowników kuratoriów.

Do ich zadań będzie należało także wdrożenie w edukacji założeń rządowego "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

8 kwietnia w MEN odbyło się pierwsze robocze spotkanie 16 wojewódzkich koordynatorów ds. innowacji w edukacji. Koordynatorom przedstawiono propozycje wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej oraz sposoby doboru szkół do pilotażu. Przedstawiono także propozycję harmonogramu wspólnych działań zaplanowanych do 1 września 2016 roku.

Głos Nauczycielski, 7 kwietnia 2016; MEN 8 kwietnia 2016
A.B., 8 kwietnia 2016

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży