Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wniosek o wycofanie zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
29 listopada 2011 roku Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o ponowne skierowanie do Rady Ministrów wniosku o wycofanie zastrzeżeń do Konwencji o Prawach Dziecka.

20 listopada br. minęła 52 rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklaracji Praw Dziecka oraz 22 rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W związku z tymi rocznicami Rzecznik Praw Dziecka ponownie zaapelował o wycofanie przez Polskę zastrzeżeń do Konwencji.

Zastrzeżenie do art. 7 Konwencji o Prawach Dziecka pozostaje bezpodstawne w świetle polskich przepisów, które przyznają osobie przysposobionej prawo wglądu w akta stanu cywilnego. Podobna sytuacja dotyczy art. 38 wspomnianej Konwencji. W tym wypadku przepisy polskie lepiej chronią osoby małoletnie, jeśli chodzi o kwestie dolnego limitu, od którego dopuszczalne jest powołanie do odbycia służby wojskowej.

Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 29.11.2011
A.B./A.D., 29 listopada 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży