Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Większe kompetencje Rzecznika Praw Dziecka

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
9 listopada weszła w życie nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Umożliwia ona między innymi udział rzecznika w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętych na podstawie wniosku Rzecznika lub w sprawach skargi konstytucyjnej, dotyczących praw dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka zyskuje także możliwość występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności prawnych dotyczących praw dziecka i wnoszenia kasacji albo skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia. Może też brać udział w toczącym się już postępowaniu w sprawach nieletnich, na prawach przysługujących prokuratorowi. Do ustawy wpisano też obowiązek promocji i upowszechniania praw dziecka.

Gazeta edu.pl, 9.11.2010
A.B./A.D., 9 listopada 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży