Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Więcej EFS-ów do samorządów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W wyniku negocjacji z Komisją Europejską Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i podnoszenia jakości edukacji związane z programami rozwojowymi szkół zostały przeniesione z Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, zarządzanego przez MEN, do Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, zarządzanego przez samorządy województw. Równocześnie przeniesione zostają do dyspozycji samorządów środki w wysokości 450 mln € (w tym 382,5 mln € z EFS).

MRR
I. D., 24 czerwca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży