Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas odpowiada na pytania posłów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W czwartek 20 maja w Sejmie wiceminister edukacji odpowiadała na pytania posłów, związane z napływającymi od samorządów sygnałami o planowanych od 1 września zwolnieniach nauczycieli. Posłowie wyrażali obawę, że subwencja oświatowa jest niewystarczająca, zwłaszcza wobec faktu, że gminy muszą wypłacać nauczycielom i nauczycielkom dodatki wyrównawcze.

„W ostatnich trzech latach subwencja oświatowa rosła o 2 mld zł rocznie, natomiast w poprzednich latach subwencja oświatowa rosła średnio o miliard, czyli ten rząd w ciągu roku podwyższa subwencję oświatową dwukrotnie” – odpowiadała minister Szumilas. Dodała, że kwoty, które samorządy muszą dopłacać, najbardziej wzrosły w 2006 roku, natomiast w roku 2008 i 2009 dopłaty do zadań oświatowych w samorządach spadły. Krystyna Szumilas zaznaczyła, że wzrosła również kwota przeznaczona na jednego ucznia, tzw. standard A, z niespełna 3200 zł w 2007 r. do 4364 zł w 2010 r.

W ocenie wiceminister Szumilas, w ostatnich latach nie można wskazać tendencji związanej ze zwalnianiem nauczycieli: „Liczba uczniów w systemie zmniejsza się rocznie o około 4%, natomiast liczba nauczycieli zmniejsza się o około 1,3– 1,5%” - zaznaczyła. Największy spadek liczby nauczycieli, procentowy i liczbowy, nastąpił w roku 2007: w skali kraju liczba etatów spadła wówczas o 8260 etatów. Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach, objętych subwencją oświatową, wynosi obecnie 518 tys., natomiast liczba nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach publicznych – prawie 65 tys. Od kilku lat widać, że spada średnia liczba uczniów przypadająca na jeden oddział. W 2005 r. ta średnia liczba uczniów wynosiła 23,08, a w roku 2009 – 21,48. „To powoduje, że spadek liczby oddziałów nie jest tak drastyczny, a więc również liczba etatów nauczycielskich nie spada w takim tempie, jak liczba uczniów” – zauważyła wiceminister.

Wiceminister zaznaczyła także, że samorządy od lat miały ustawowy obowiązek utrzymania średnich wynagrodzeń nauczycieli na określonym poziomie. Obecnie kontrolują to Regionalne Izby Obrachunkowe, i jeżeli w 2009 r. średnia wysokość wynagrodzeń nie była utrzymana, to samorządy muszą wypłacić tzw. dodatek wyrównawczy.

Serwis Samorządowy PAP, 21 maja 2010
A.R./A.D., 21 maja 2010

Zobacz też:
Czy gminy będą zwalniać nauczycieli?

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży