Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Weto odrzucone

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
19 marca sejm odrzucił weto prezydenta do ustawy o systemie oświaty. Za odrzuceniem weta głosowało 265 posłów, 155 było przeciw, a dziewięcioro wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z ustawą obowiązek szkolny dla sześciolatków ma wejść w życie w 2012 roku. Od września 2009 roku do pierwszej klasy będzie mogło pójść każde dziecko, które w tym roku kalendarzowym kończy sześć lat (czyli urodzone w 2003 roku). I tak przez trzy następne lata: w 2010 roku rocznik 2004, a w 2011 - 2005. Jednak pod warunkiem że dyrektor szkoły uzna, iż ma do przyjęcia sześciolatków odpowiednie warunki. Ponadto dziecko sześcioletnie, które ma zostać przyjęte do szkoły, powinno mieć za sobą przynajmniej rok przedszkola. Jeśli go nie ma, a rodzic mimo to będzie chciał puścić dziecko do szkoły, będzie musiał przedstawić pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ustawie jest jednak zastrzeżenie, że o tym, czy dziecko idzie do szkoły w wieku sześciu lat, decydują ostatecznie jego rodzice. Nawet jeśli samorząd przygotuje szkoły, rodzice będą mogli powiedzieć "nie".

Od roku 2011 wprowadzony będzie obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego dla wszystkich dzieci 5-letnich, przy czym już od września 2009 r. samorządy będą musiały zapewnić miejsca w przedszkolach wszystkim pięciolatkom, których rodzice będą tego chcieli.

Ustawa umożliwia także przekazywanie szkół przez jednostki samorządu terytorialnego innym podmiotom, zainteresowanym istnieniem szkoły w danej lokalizacji (na przykład lokalnemu stowarzyszeniu, które nie zgadza się na likwidację placówki), bez konieczności wcześniejszej likwidacji szkoły jeżeli szkoła liczy mniej niż 70 uczniów i pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Ustawa precyzuje podział obowiązków pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego i kuratorów. Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi rezygnacji z opiniowania arkuszy organizacyjnych szkoły przez kuratora oświaty. Przepisy uwzględniają natomiast potrzebę zasięgnięcia opinii kuratora oświaty np. w przypadku likwidacji szkoły.

Gazeta Prawna, MEN, Gazeta Wyborcza, 20.03.2009
A.D./A.B., 19 marca 2009

Zobacz też:
Prezydent wetuje ustawę
Tekst Ustawy o systemie oświaty

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży