Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
28 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 235, poz. 1543). Nowelizacja dotyczy wymagań formalnych stawianych ekspertom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Wprowadzona zmiana dopuszcza możliwość, aby do komisji powoływano co najmniej jednego eksperta, który naucza tego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy. Przyjęto, że ekspert jednocześnie nie musi być zatrudniony w typie czy rodzaju szkoły, w którym zatrudniony jest kandydat. Do postępowań wszczętych na podstawie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie przepisy dotychczas obowiązujące.

MEN, 28 grudnia 2010
A.R./A.D., 28 grudnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży