Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie edukacji cudzoziemców

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Do ukończenia osiemnastego roku życia dzieci i młodzież, nie mające polskiego obywatelstwa, korzystają z nauki na warunkach, dotyczących polskich obywateli. Mają także .in. prawo do dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego.

17 kwietnia 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 kwietnia w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361). Rozporządzenie określa warunki i tryb przyjmowania dzieci i młodzieży, nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół i placówek. Zasady przyjmowania do szkół artystycznych, przedszkoli i klas pierwszych szkoły podstawowej są identyczne z zasadami obowiązującymi obywateli polskich. Co do pozostałych rodzajów szkół (za wyjątkiem szkół, gdzie przyjmowanie odbywa się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego) uczniów i uczennice przyjmuje się na na podstawie świadectwa i sumy lat nauki (w nowym rozporządzeniu zniesiono obowiązek legalizacji i nostryfikacji świadectw. Jeżeli ktoś nie może przedstawić dokumentu określającego liczbę lat nauki, okres ten jest uznawany na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna danej osoby, lub samej tej osoby, jeśli ma ukończone 18 lat.

Rozporządzenie określa również zasady korzystania z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego - zajęcia organizowane będą przez organy prowadzące szkoły. Łączna liczba zajęć, z których mogą skorzystać uprawnione osoby, wynosi 5 godzin tygodniowo.

MEN, 19 kwietnia 2010
A.R./A.D., 17 kwietnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży