Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

W Sejmie o przedszkolach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
13.07. na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży posłowie zajęli się raportem Najwyższej Izby Kontroli o sytuacji w przedszkolach oraz informacją resortu edukacji na temat upowszechniania wychowania przedszkolnego – podaje Gazeta Prawna. NIK zwróciła uwagę, że w skontrolowanych gminach prawie połowa dzieci w wieku 3-5 lat pozostawała poza zasięgiem wychowania przedszkolnego, przy jednocześnie szybko rosnącej skali odmów przyjęć dzieci do przedszkoli z powodu braku miejsc.

Według informacji MEN, zawartych w uwagach do raportu NIK, w Polsce wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego wzrósł skokowo w ostatnich trzech latach. Obecnie edukacją przedszkolną objętych jest ogółem już ok. 65 proc. dzieci w wieku 3-5 lat, na wsi odsetek ten wynosi 43,2 proc.

Wiceminister edukacji, Zbigniew Włodkowski podkreślał, że upowszechnienie edukacji przedszkolnej jest jednym z głównych zamierzeń rządu. Zaznaczył, że od najbliższego roku szkolnego ponownie wzrośnie liczba dzieci w przedszkolach, ponieważ od 1 września 2011 r. - zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z marca 2009 r. - wszystkie 5-latki muszą przejść obowiązkowe wychowanie przedszkolne.

W dyskusji nad raportem NIK i informacją MEN posłowie opozycji poruszyli m.in. problem braku należytego nadzoru pedagogicznego w przedszkolach, zwłaszcza w przedszkolach prywatnych.

Dziennik Gazeta Prawna, 13.07.2011
A.B./A.D., 13 lipca 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży