Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

W Sejmie o finansowaniu przedszkoli - aktualizacja

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
5.11. podczas drugiego czytania w Sejmie nowelizacji ustawy oświatowej dotyczącej rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych między gminami wrócił temat objęcia przedszkoli subwencją oświatową. Posłowie zwracali uwagę, że wprowadzenie w 2009 r. prawa pięciolatka do edukacji przedszkolnej, nie miało odzwierciedlenia w zmianie dochodów jednostek samorządu terytorialnego postulowali aby zastanowić się ponownie nad wprowadzeniem subwencji.

Wiceminister edukacji Krystyna Szumilas tłumaczyła, że „dotowanie przedszkoli z subwencji oświatowej musiałoby być odwróceniem procesu, który zdarzył się w 1991 r.”, kiedy przekazano gminom przedszkola, a za tym zadaniem własnym poszły decyzje zwiększające ich dochody własne. Podkreśliła, że decentralizacja systemu przynosi lepsze efekty.

"Lepszym sposobem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego jest znajdowanie dodatkowych źródeł, z których samorządy mogą rozwijać swoją sieć przedszkolną" – mówiła Szumilas. Ze środków unijnych ponad 243 mln euro w latach 2007-2013 zostanie przeznaczone na rozbudowanie i tworzenie przedszkoli. Jej zdaniem także obniżenie wieku szkolnego wpłynie na możliwość przesunięcia środków na rozwój wychowania przedszkolnego, ponieważ państwo przejmuje na siebie obowiązek dofinansowywania nauki sześciolatków a gmina zamiast czterech roczników dzieci będzie obejmować wychowaniem przedszkolnym dzieci z trzech roczników.

Wiceminister edukacji powiedziała, że zgodnie z danymi z września br. w gminach powstało ponad 437 nowych przedszkoli i nie ma w tej chwili gminy, w której nie byłoby wychowania przedszkolnego.

Serwis Samorządowy PAP, 5.11.2009

Aktualizacja:
Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty. Nowelizacja zmienia zasady rozliczania kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola na terenie gminy, w której ono nie mieszka.

Jeżeli dziecko uczęszcza do niepublicznego przedszkola położonego poza terenem gminy swojego zamieszkania, ta ma obowiązek przekazywania dotacji gminie, w której mieści się przedszkole. Wskaźnik procentowy, według którego ustala się jej wysokość, nie może być wyższy od przyjętego przez gminę, na terenie której mieszka dziecko. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli w gminie zobowiązanej do refundacji nie ma przedszkola niepublicznego i nie została określona tam wysokość wskaźnika, od którego liczona jest wysokość dotacji, będzie on wynosił 75 proc. kosztów w gminie, w której dziecko uczęszcza do przedszkola.

Gazeta Prawna, 9.11.2009
A.B./A.D., 9 listopada 2009

Zobacz też:
Będzie zmiana zasad dotowania przedszkoli

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży