Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

W rządzie o zmianach w Ustawie o systemie oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Według projektu MEN dotacja z budżetu państwa, którą w 2014 r. samorządy mają dostać na jednego przedszkolaka, ma wynieść 2651,36 zł - napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Kwota ta jest pochodną 50 proc. kwoty przeznaczonej w subwencji oświatowej na jednego ucznia w 2012 r. zwaloryzowanej prognozowanymi średniorocznymi wskaźnikami cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2013 i 2014.

Zdaniem MEN dzięki wprowadzeniu dotowania przedszkoli z budżetu państwa utrzymana zostanie korzystna tendencja do zwiększania liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Jak pisze Gazeta Prawna, projektowi sprzeciwia się ministerstwo finansów. Minister Jacek Rostowski jest skłonny sfinansować jedynie edukację 4-latków. Uważa, że nie ma sensu płacić na edukację 5-latków, bo tak czy inaczej trafią one obowiązkowo od września tego roku do przedszkoli. Dodatkowe pieniądze nie wpłyną więc jego zdaniem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Z kolei Jerzy Miller, szef MSWiA, chce zablokować likwidację kuratoriów, które zgodnie z projektem, mają się przekształcić w regionalne ośrodki jakości edukacji a zatrudnieni tam inspektorzy mają podlegać naczelnemu inspektorowi jakości edukacji. Wojewodowie sprzeciwiają się takim zmianom. Uważają, że nadzór nad nową instytucją może doprowadzić do rozmontowania reformy administracji z 1999 roku. Wskazują, że inspektorzy powinni tak jak inne służby podlegać wojewodom, którzy są odpowiedzialni za koordynację działań w regionie.

Dziennik Gazeta Prawna, 13.05.2011, 16.05.2011
A.B./A.D., 16 maja 2011

Zobacz też:
Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży