Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

W pierwszych klasach można używać starych podręczników

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN zdecydował, że w klasach pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum można używać starych podręczników. Do tej pory resort edukacji polecał do pierwszych klas kupować podręczniki wyłącznie nowe: „W klasach I szkół podstawowych i w klasach I gimnazjum od roku 2009/2010 mogą być stosowane wyłącznie nowe podręczniki zgodne z nową podstawą”.

„Gazeta Wyborcza” opisała sytuację Roberta z Bydgoszczy, który kupił córce w czerwcu komplet używanych podręczników za 50 zł, a kiedy we wrześniu nauczyciel zażądał nowego kompletu, Robert zapłacił za niego ponad 400 zł. Niektóre nowe książki - do przedmiotów ścisłych, do nauki języka obcego, do historii, gramatyka polskiego - nie różnią się jednak od starych albo wcale, albo różnią się tylko drobiazgami. Potwierdzili to nauczyciele i wydawcy. Potwierdziło również MEN.

W Sejmie na posiedzeniu specjalnej podkomisji do spraw jakości oświaty potwierdzili to także rzeczoznawcy MEN, którzy opiniują dopuszczanie podręczników do druku. - Podręczniki do nauki języków obcych nie różnią się od dotychczasowych, bo właściwie nie zmieniła się podstawa programowa - mówiła Magdalena Szpotowicz, rzeczoznawca angielskiego. Rodzice uważają, że MEN naraziło ich na niepotrzebne wydatki.

Gazeta Wyborcza, 11 września 2009
A.R./A.D., 11 września 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży