Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

W MEN o wynagrodzeniach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
20 kwietnia w MEN odbyło się spotkanie oświatowych związków zawodowych i przedstawicieli resortu w sprawie analizy wynagrodzeń nauczycieli wypłaconych w latach 2009 i 2010. Spotkanie relacjonuje Gazeta Prawna.

Sprawozdanie prezentowała Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, która zajmuje się kontrolą średnich płac wypłacanych pedagogom, których wysokość określa Karta nauczyciela. Za 2010 rok na wyrównanie gminy wydały 249 mln zł, tylko o milion mniej niż przed rokiem. Na 2809 samorządów w tym roku wyrównanie wypłaciło 2105. Wśród gmin były też takie, które niektórym grupom nauczycieli (najczęściej dyplomowanym i mianowanym) wypłacały wynagrodzenia wyższe, niż wynika to z karty. Na ten cel samorządy w 2009 i 2010 roku wydały po 700 mln zł.

KR RIO wskazała też, że z 35 mld zł subwencji oświatowej, jaka trafia do samorządów – 25 mld zł przekazano na pensje pedagogom.

Dziennik Gazeta Prawna, 21.04.2011
A.B./A.D., 20 kwietnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży