Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

W gimnazjum w Malborku powstaje klasa politechniczna

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjum nr 3 im. Stefana Batorego w Malborku ruszy klasa politechniczna. Porozumienie w tej sprawie podpisali prof. Henryk Krawczyk (rektor Politechniki Gdańskiej, która objęła patronat naukowy nad przedsięwzięciem) i Andrzej Rychłowski, burmistrz Malborka. Umowa zakłada m.in. udział uczniów i nauczycieli gimnazjum w wykładach popularnonaukowych, ćwiczeniach i zajęciach laboratoryjnych - zarówno na terenie uczelni, jak i gimnazjum - na przykład z zakresu modelowania matematycznego, zajęciach z dziedziny doradztwa naukowego i metodycznego nauczycieli akademickich. Porozumienie przewiduje także ułatwienia w dostępie nauczycieli i uczniów do zbiorów bibliotecznych Politechniki Gdańskiej. Ponadto studenci PG będą mogli odbywać praktyki zawodowe w gimnazjum, a uczelniane koła naukowe będą mogły prezentować swoje osiągnięcia wśród młodszych kolegów.

Burmistrz Malborka chce  utworzyć pod patronatem Politechniki Gdańskiej także politechniczną klasę licealną. Taka klasa istnieje od dwóch lat w IX LO w Gdańsku. Działa pod nazwą Akademia ETI, gdyż zajęcia dla licealistów prowadzone są na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

PAP - Nauka w Polsce, 20 kwietnia 2010
A.R./A.D., 20 kwietnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży