Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

VII Konwencja Ruchu przeciw Bezradności Społecznej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja odbyła się 17 października w Sejmie, patronował jej Rzecznik Praw Obywatelskich. Uczestnicy uznali, że ważnym instrumentem walki z ubóstwem dzieci jest edukacja przedszkolna. Dzieci, szczególnie ze środowisk defaworyzowanych, muszą być objęte systemową opieką państwa. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaapelowali o wspólne z samorządami naciski na to, aby wprowadzić do subwencji oświatowej środki na edukację przedszkolną. Samorządowcy nie kryją, że wprowadzenie podwójnej ulgi na dzieci zmniejszy ich wpływy z PIT, a to może odbić się także na oświacie.

Głos Nauczycielski, 18.10.2007
I. D., 26 października 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży