Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ustawa oświatowa w Sejmie

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
4 grudnia w Sejmie odbyła się debata nad projektem nowelizacji Ustawy o systemie oświaty. Posłowie opozycji atakowali głównie pomysł posłania sześciolatków do szkół. Zdaniem opozycji najpierw trzeba zapewnić opiekę przedszkolną pięciolatkom, a potem posłać sześciolatki do szkoły. Podkreślali, że rodzice nie rozumieją, dlaczego sześcioletnie dzieci – także te bez przygotowania przedszkolnego – mają iść do szkoły już zaraz i przypominali, że 800 gmin w Polsce nie ma przedszkoli.

Projektu broniła minister Hall. Mówiła, że przez pierwsze trzy lata reformy decyzję o tym, czy dziecko posłać do szkoły, czy zostawić w przedszkolu, podejmą rodzice. Argumentowała, że obniżenie wieku obowiązku szkolnego pozwala na wcześniejsze wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wcześniejsze odkrywanie uzdolnień dzieci, ma pozytywny wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny.

W projekcie zapisano również m.in. zmniejszenie biurokratycznych obowiązków kuratoriów. Odstąpiono też od konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty przy ustalaniu przez samorząd sieci szkół lub likwidacji szkół.

Przewidywane w projekcie zapisy ograniczające rolę kuratora w opiniowaniu sieci szkół i te ułatwiające przekazywanie placówek przez samorządy stowarzyszeniom mogą, zdaniem opozycji, sprawić, że PO będzie mieć problem z przeprowadzeniem ustawy przez Sejm. Również posłowie z koalicyjnego PSL chcą wyraźnego zaznaczenia w ustawie, że przekazana szkoła będzie nadzorowana przez samorząd i wszelkie zmiany organizacyjne będą się odbywać za jego zgodą. Uważają oni, że pierwsza umowa na oddanie szkoły powinna być na czas nie dłuższy niż pięć lat.

Podczas debaty Hall mówiła, że chociaż zgodnie z proponowanym ułatwianiem przekazywania przez samorządy szkół na mocy umowy, to stowarzyszenia lub fundacje, które je przejmą nie będą mogły ich zlikwidować placówek, nie staną się właścicielami nieruchomości; szkoła przekazana ma być nadal publiczna i bezpłatna.

Nowelizacja ustawy wprowadza także reformę podstaw programowych nauczania. Zmiany mają być wprowadzane przez kilka lat, począwszy od roku szkolnego 2009/2010, wtedy zreformowane nauczanie rozpocznie się w I klasie podstawówki i I klasie gimnazjum; co roku obejmować będzie kolejną klasę, by zakończyć się w roku 2015/2016.

Klub PiS złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Lewica, choć skrytykowała ustawę, zapowiedziała poprawki i zaproponowała pracę w komisji. Poprawki zapowiedział też koalicyjny klub PSL.

Wieczorem 5.12 posłowie nie poparli wniosku PiS o odrzucenie po pierwszym czytaniu projektu nowelizacji Ustawy o systemie oświaty.

18 grudnia o projekcie ustawy oświatowej dyskutowała nadzwyczajna sejmowa podkomisja. Minister edukacji Katarzyna Hall zapowiedziała, że jest "gotowa na autopoprawki dla uzyskania zgody społecznej". PiS złożyło wniosek, żeby odrzucić ustawę całkowicie. Na jego poparcie pokazano dwie krytyczna ekspertyzy zamówione dla komisji edukacji przez biuro analiz sejmowych. Po raz pierwszy w poselskiej dyskusji mogli wziąć udział rodzice z akcji Ratujmaluchy.pl, którzy protestują przeciw posłaniu do szkół sześciolatków (zebrali ponad 40 tys. podpisów). Szef komisji Andrzej Smirnow (PO) pozwolił im wystawić dwóch przedstawicieli.

Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, 5.12.2008 Źródło: Gazeta Prawna, 6.12.2008, Gazeta Wyborcza, 19.12.2008
A.B./A.D., 4 grudnia 2008

Zobacz też:
Wiceminister Stanowski w Sejmie o zmianach ustaw oświatowych

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży