Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ustawa o systemie oceny jakości edukacji – kolejne komentarze

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zaprojektowaną przez MEN Ustawę o systemie oceny jakości edukacji komentuje tym razem Gazeta Prawna. Ustawa, poza zmianami organizacyjnymi, nałoży na dyrektorów szkół obowiązek składania, do 31 sierpnia każdego roku, radzie pedagogicznej sprawozdania z realizacji zadań dotyczących jakości nauczania.

Nadzór nad szkołami przejmą od kuratorów tzw. inspektorzy jakości kształcenia. Będą mogli kontrolować szkołę nawet kilka dni. Będą mieli prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z prowadzeniem kształceniem w szkołach. Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że są nieprawidłowości, to dyrektor będzie musiał je usunąć. Jeśli tego nie zrobi, organ nadzoru może wystąpić do gminy o jego odwołanie. Tej decyzji nie będzie mogła zmienić nawet gmina, która go zatrudnia.

„Inspektorzy będą bardziej stanowczy przy podejmowaniu decyzji o usunięciu ze stanowiska dyrektora, który nie dba o zwiększanie jakości kształcenia” – mówi w Gazecie Prawnej minister Katarzyna Hall. Podkreśla, że inspektorzy będą większość czasu spędzać na kontrolach w szkołach, a nie jak dotychczas w urzędzie.

Gazeta Prawna, 29.12.2010
A.B./A.D., 29 grudnia 2010

Zobacz też:
Idą zmiany – duże (ustawa o jakości edukacji) i średnie (przepisy o łączeniu szkół)
Raport o jakości pracy kuratoriów oświaty (wrzesień 2008)
Analiza: Uwagi na temat zmian w nadzorze pedagogicznym (planowanych i pożądanych) (styczeń 2008)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży