Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podpisana

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Pełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisał 18.06. nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zgodnie z nowelą, samorządy mają opracowywać programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzić poradnictwo i interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy, opracowywać programy ochrony ofiar. W każdej gminie będzie działał zespół interdyscyplinarny powoływany przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W jego skład będą wchodzili m.in. pracownicy socjalni, przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele różnych służb, w tym policji, ochrony zdrowia, oświaty.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wyraził nadzieję, że zespoły interdyscyplinarne okażą się narzędziem, dzięki któremu rodziny będą mogły zyskać pomoc i wsparcie, tak żeby można było nie tylko pomagać po fakcie, ale też zapobiegać wielu dramatom.

Serwis Samorządowy PAP, 18.06.2010
A.B./A.D., 18 czerwca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży