Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Uproszczenie procedur przyznawania pomocy materialnej dla uczniów 

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
22 stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie oświaty, umożliwiającą upoważnienie kierowników ośrodków pomocy społecznej przez radę gminy do prowadzenia spraw dotyczących przyznawania indywidualnych świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, czyli stypendiów i zasiłków szkolnych. Za przyjęciem noweli głosowało 414 posłów, żaden nie był przeciw. Samorządowcy czekali pięć lat na zmianę przepisów.

Obecnie prawo do rozpatrywania wniosków i przyznawania pomocy ma prezydent, burmistrz i wójt. Uczniowie lub ich rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wnioski o stypendium szkolne składają do wydziału oświaty. Zwykle weryfikują je jednak pracownicy ośrodka pomocy społecznej.

Po wejściu w życie nowelizacji rodzice czy uczniowie będą mogli składać wnioski bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej. Ustawa, którą teraz zajmie się Senat, wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Najwcześniej zatem zacznie obowiązywać od marca.

Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji, uważa, że nowe regulacje przyczynią się do większej elastyczności przepisów i lepszego wykorzystywania środków. W budżecie państwa na 2010 rok na Narodowy Program Stypendialny zarezerwowano 505 mln zł, z czego ok. 400 mln zł zostanie przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów. 

Gazeta Prawna, 25.01.2010
A.B./A.D., 25 stycznia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży