Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Unijny raport o edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W Polsce do przedszkola chodzi mniej dzieci niż w innych krajach Unii. Za to młodzież chętniej kontynuuje edukację – wynika z unijnego raportu o edukacji przedstawionego w Brukseli. Raport omawia Rzeczpospolita.

We Francji, Belgii i Holandii każde dziecko od czwartego roku życia do chwili pójścia do szkoły podstawowej jest przedszkolakiem, w Polsce tylko 67,5 proc. Unijny cel, który ma być zrealizowany do 2020 roku, to 95 proc. Odsetek przedszkolaków w Polsce jednak ciągle rośnie.

Z pięciu celów edukacyjnych, które UE postawiła sobie do 2010 roku, udało się tylko z jednym: wzrosła liczba absolwentów wydziałów matematycznych, nauk ścisłych i politechnik. Sukces jest spektakularny, bo Unia planowała wzrost o co najmniej 15 proc., tymczasem nastąpił o 37 proc. Najszybciej takich absolwentów przybywało w Portugalii, na Słowacji i w Czechach, nieźle wypadła też Polska, gdzie ich liczba się podwoiła. Celem miało być też zachęcenie dziewcząt do wybierania ścisłych i technicznych kierunków studiów. Proporcja kobiet wśród absolwentów zwiększyła się z 30,7 do 32,5 proc. W Polsce jest lepsza od przeciętnej – 40,3 proc.

W Polsce przedwczesne kończenie nauki jest mniejszym problemem niż w większości krajów UE. Ze wskaźnikiem 5,3 proc. dzieci, które kończą edukację na etapie obowiązkowym, jesteśmy grubo poniżej zakładanego przez Unię maksimum, wynoszącego 10 proc. Na Malcie i w Portugalii ten problem dotyczy ponad 30 proc. dzieci. Nieźle, bo na trzecim miejscu, wypadamy też pod względem liczby młodzieży osiągającej wykształcenie przynajmniej średnie. Unijny cel to przynajmniej 85 proc. osób w wieku 22 lat, w Polsce jest ich 91 proc.

Rzeczpospolita, 19.04.2011
A.B./A.D., 18 kwietnia 2011

Zobacz też:
82% dzieci w przedszkolach w roku 2014? (kwiecień 2011)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży