Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Unijne programy edukacyjne

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W ramach programów unijnych Polska ma do wykorzystania ponad 330 mln euro na programy edukacyjne. Mogą z nich skorzystać wszyscy, od dzieci przedszkolnych do słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.

Od roku 2007 wszystkie dotychczas funkcjonujące programy edukacyjne UE zostały połączone i działają w ramach wspólnego programu "Uczenie się przez całe życie".

Mieści się w nim edukacja szkolna, szkolnictwo wyższe, kształcenie osób dorosłych i doskonalenie zawodowe. W programie zawiera się też edukacja w zakresie języków obcych i wykorzystywania nowych technologii a także międzynarodowa współpraca w dziedzinie kształcenia.

Działanie unijnych programów edukacyjnych w Polsce koordynuje Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
(Nauka w Polsce 14.05.2007)
I. D., 20 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży