Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ukarani za ciąże?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wg informacji podanej w „Gazecie Szkolnej”, małopolski kurator oświaty oraz odpowiedzialna za edukację wiceprezydent Krakowa zadecydowali, że dyrektorzy małopolskich szkól, którzy nie zgłosili prokuraturze ciąż uczennic poniżej 15 roku życia, zostaną ukarani. Zła ocena pracy uniemożliwi im ponowny udział w konkursie na dyrektora szkoły.
(Gazeta Szkolna 7.03.2007)
A. D., 10 marca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży