Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Uczelnie: dobrowolne egzaminy poprawiające oceny z matur

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Prof. Tadeusz Luty, rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, powiedział w „Gazecie Prawnej”, że Konferencja Rektorów zachęca uczelnie, aby w tym roku częściej występowały do ministra szkolnictwa wyższego z wnioskiem o przeprowadzenie na uczelni tzw. egzaminów dobrowolnych dla uczniów, którzy zdali wszystkie przedmioty na maturze. Oznacza to, że uczeń, który uzyskał słabe wyniki na egzaminie maturalnym, będzie mógł je poprawić w trakcie egzaminu organizowanego przez uczelnię. Rektorzy będą także zabiegać o możliwość przyjmowania większej liczby osób nie na konkretny kierunek studiów, a na samą uczelnię w ramach tzw. systemu kształcenia podstawowego. Zdaniem prof. Lutego będzie to rekompensata dla tegorocznych maturzystów, którzy od początku roku szkolnego nie wiedzieli, czy zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym czy podstawowym. Jest to reakcja na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który orzekając w sprawie amnestii maturalnej uznał rozdzielenie poziomów i sposób przeliczania punktów z jednego poziomu na drugi za niezgodne z konstytucją i ustawą o systemie oświaty.
("Gazeta Prawna" 22.01.2007)
A. D., 22 stycznia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży