Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Uchylenie decyzji o wyrzuceniu ucznia ze szkoły za organizację marszu na rzecz legalizacji marihuany

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Po decyzji małopolskiego kuratorium po ponad miesięcznej przerwie wrócił do Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Czarnym Dunajcu uczeń, usunięty ze szkoły za współorganizowanie marszu na rzecz legalizacji marihuany. Kuratorium stwierdziło uchybienia formalnoprawne w decyzji o wyrzuceniu go ze szkoły za propagowanie poglądów niezgodnych z jej statutem.

W październiku chłopiec próbował zorganizować w Zakopanem marsz na rzecz legalizacji marihuany. Manifestacja się nie odbyła; kilka dni później chłopaka nie wpuszczono do liceum. „Jesteśmy placówką katolicką i uczniowie, którzy głoszą hasła legalizacji narkotyków, nie powinni mieć wśród nas miejsca” – tłumaczył dyrektor Wojciech Strzelecki. Jego decyzję poparły rada rodziców i samorząd uczniowski.

Uczeń odwołał się do kuratorium, twierdząc, że złamano jego konstytucyjne prawo do wolności poglądów. Poparła go m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Po decyzji kuratorium nieprecyzyjne zapisy w statucie szkoły zostaną poprawione a dla ucznia zostanie przygotowany specjalny program.

Rzeczpospolita, 10.12.2010
A.B./A.D., 10 grudnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży