Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Uchwały o likwidacji szkoły są aktem prawa miejscowego – ważna uchwała NSA

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Naczelny Sąd Administracyjny w pełnym, 7-osobowym składzie orzekł, że uchwały o zamiarze likwidacji szkoły oraz o likwidacji szkoły są aktem prawa miejscowego podejmowanym w sprawie podlegającej opinii związków zawodowych. Oznacza to, że samorząd musi tu spytać o zdanie związkowców, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych. Ponieważ obie uchwały dotyczą tej samej sprawy, samorząd musi skonsultować ze związkowcami tylko jedną z nich. Sędziowie w uzasadnieniu do orzeczenia zasugerowali, że najlepiej byłoby, gdyby samorząd poprosił związkowców o opinię już w pierwszym etapie likwidacji szkoły, tzn. przy podejmowaniu uchwały intencyjnej.

Głos Nauczycielski w swoim komentarzu podkreśla, że orzeczenie NSA jest bardzo ważne, nie tylko dla związków, ale przede wszystkim dla małych szkół. Wg tygodnika, w przyszłym roku należy bowiem spodziewać się fali inicjatyw zmierzających do skasowania małych (liczących do 70 uczniów) placówek, co ułatwiła samorządom znowelizowana niedawno ustawa o systemie oświaty.

Głos Nauczycielski, 29.11.2010
A.B./A.D., 29 listopada 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży