Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Trzy czwarte Polaków za edukacją seksualną w szkole

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Z najnowszych badań TNS OBOP wynika, że trzy czwarte Polaków chce edukacji seksualnej w szkole. Ale tylko jedna czwarta, żeby to były zajęcia obowiązkowe. Za wychowaniem seksualnym w szkole opowiedziało się 73% badanych, przeciw – 14%. Potrzebę prowadzenia takich zajęć w szkole częściej dostrzegają osoby w wieku 20-39 lat, lepiej wykształcone i lepiej zarabiające. Najwięcej przeciwników jest wśród najmłodszych pytanych (15-19 lat) oraz najstarszych (powyżej 65 lat) i mieszkających w małych miejscowościach.

Aż 71 proc. badanych, opowiada się za tym, to rodzice decydowali czy dziecko chodzi na takie zajęcia, jedynie co czwarty Polak uważa, że edukacja seksualna w szkole powinna być obowiązkowa.

W Polsce od lat jest duże społeczne przyzwolenie na edukację seksualną w szkołach - mówi seksuolog prof. Zbigniew Izdebski, inicjator badań. - Ale z drugiej strony jest obawa, czy tego przedmiotu będzie uczyła odpowiednio przygotowana osoba. Bo zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN edukację seksualną może prowadzić nawet katecheta.

Badania przeprowadzono we wrześniu 2009 r., na próbie 1002 osób w wieku 15 i więcej lat.

Człowiek w różnych fazach życia a edukacja seksualna – to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się 2.10., z okazji jubileuszu osiemdziesięciolecia profesora Andrzeja Jaczewskiego. W konferencji wziął udział Krzysztof Stanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

- Edukacja seksualna to niezbędny element wychowania, dlatego też jest to obowiązkowy przedmiot w szkołach - powiedział podczas konferencji wiceminister Krzysztof Stanowski. W swoim wystąpieniu wskazał on główne zmiany, jakie nastąpiły w nauczaniu przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w roku szkolnym 2009/2010.

Według MEN w ubiegłym roku 65% uczniów podstawówek i gimnazjów oraz mniej niż 40% licealistów chodziło na lekcje edukacji seksualnej. W rzeczywistości udział w tych zajęciach deklaruje tylko 30% młodzieży.

Z badań przeprowadzonych w pierwszej połowie września przez prof. Zbigniewa Izdebskiego, wykonanych przez TNS OBOP, wynika, że trzy czwarte Polaków chce edukacji seksualnej w szkole ale tylko jedna czwarta badanych opowiada się za tym, aby były obowiązkowe.

Wielu rodziców nie zapisywało dotąd dzieci na WDŻ, ponieważ po prostu nie przychodzili do szkoły. Teraz automatycznie ich dziecko będzie chodziło na zajęcia WDŻ – mówi wiceminister edukacji Krzysztof Stanowski. MEN nie wprowadzi bezwzględnie obowiązkowych zajęć z WDŻ ponieważ o pewnych sferach wychowania dzieci powinni decydować rodzice uważa Stanowski.

Gazeta Wyborcza, 2.10.2009, MEN, 2.10.2009; Gazeta Wyborcza, 3.10.2009
A.B./A.D., 3 października 2009

Zobacz też:
Projekt zmiany rozporządzenia dotyczącego wiedzy o życiu seksualnym człowieka i apel o atrakcyjne lekcje z tego przedmiotu

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży