Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Trybunał Konstytucyjny: przepisy Karty Nauczyciela, kwestionowane przez samorządy są zgodne z konstytucją

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
9 czerwca Trybunał Konstytucyjny uznał, ze Karta Nauczyciela jest zgodna z konstytucją. Samorządy muszą gwarantować pedagogom wszystkie przywileje z Karty Nauczyciela. Państwo nie musi pokrywać całości ich kosztów.

TK zajął się sprawą na wniosek Rady Gminy Szostowice, złożony ponad 4 lata temu. Według radnych przepisy oświatowe, które nakładają na samorządy obowiązek zatrudniania nauczycieli na zasadach ustalonych w Karcie Nauczyciela, powodują, że samorządy muszą prowadzić szkoły "wbrew zasadom gospodarności, za to z maksymalnym uwzględnieniem interesów ekonomicznych nauczycieli".

Sześciotysięczne Stoszowice musiały wypłacić pracującym na terenie ich gminy nauczycielom 170 tys. zł. w ramach tzw. jednorazowego dodatku wyrównawczego. Są w Polsce gminy, które na cele edukacyjne muszą przeznaczać aż 70 proc. środków ze swoich rocznych budżetów. Dlatego samorządowcy coraz głośniej mówią o tym, że nauczyciele powinni być zatrudniani na zwykłą umowę o pracę, a nie gwarantowany kartą kontrakt. Wskazują na przepis konstytucji, który mówi, że samorząd wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, dlatego powinien mieć wpływ na to, na jakich warunkach są zatrudniani jego pracownicy. Zmian w Karcie nauczyciela od lat domaga się Związek Powiatów Polskich, który zrzesza ponad 85 proc. polskich powiatów.

Trybunał wskazał, że jednym z podstawowych zadań gminy jest tworzenie i prowadzenie szkół oraz przedszkoli. Uznał, że państwo może tylko wspierać samorządy subwencja oświatową, ale to na nich ostatecznie spoczywa ciężar zapewnienia środków na utrzymanie szkół, w tym na pensje. Nie można też, zdaniem TK, mówić w tym przypadku o dyskryminacji gmin. Jeśli prowadzą one szkoły muszą zatrudniać nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela. Nie mogą też skarżyć się, że są dyskryminowane wobec np. szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia, które nie muszą uwzględniać przywilejów z Karty. Zdaniem TK obowiązek stosowania przez szkoły gminne Karty nie narusza też ich samorządności.

„Jednolite zasady wynagradzania nauczycieli szkół gminnych gwarantują odpowiedni poziom nauczania i możliwie równy dostęp do oświaty mieszkańców gminy” – uzasadniał Marek Kotlinowski, sędzia sprawozdawca TK.

Gazeta Prawna, 9.06.2010
A.B./A.D., 9 czerwca 2010

Zobacz też:
Samorządowcy o art. 30 a Karty Nauczyciela

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży