Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Trwają ekspertyzy projektu ustawy.

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Nie ma jeszcze decyzji w sprawie projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który pozostawił po sobie Roman Giertych. W projekcie znalazły się zapisy związane z programem „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Minister Ryszard Legutko chce się najpierw zapoznać z ekspertyzami prawnymi dotyczącymi konkretnych rozwiązań, dopiero na ich podstawie podejmie decyzję o dalszych pracach nad ustawą. (Źródło: Gazeta Nauczycielska, 16.08.2007)
I. D., 22 sierpnia 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży