Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Trwa dyskusja o bonie edukacyjnym

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W samorządach trwa dyskusja o ewentualnym wprowadzeniu bonów oświatowych. Obecnie, w wielu samorządach funkcjonuje pewna odmiana „lokalnego bonu”. Według Marka Olszewskiego ze Związku Gmin Wiejskich finansowanie zadań edukacyjnych poprzez bon to wielki problem. Nie ma jednej koncepcji wprowadzenia bonu, najprawdopodobniej system bonu będzie dwustopniowy. Zostaną określone ogólne ramy dla całego kraju, później zostaną one uszczegółowione w zależności od lokalnej specyfiki.

Do idei wprowadzenia bonu edukacyjnego nie są przekonani samorządowcy z małych gmin. Ich zdaniem rozwiązanie to nie jest potrzebne w miejscowości, gdzie funkcjonuje kilka placówek o podobnej wielkości.

Serwis Samorządowy PAP, 26.02.2008
I. D., 26 lutego 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży