Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Trudne wsparcie dla uczniów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
MEN chce, by nauczyciele wszystkich przedmiotów zmienili sposób pracy z uczniami – przypomina Rzeczpospolita. Zamiast uczyć tak samo wszystkie dzieci w klasie mają dostosować to, co robią na lekcjach i zajęciach dodatkowych, do indywidualnych potrzeb każdego z uczniów.

„Zadaniem szkoły ma być przyjrzenie się każdemu dziecku i zastanowienie się, co należy mu zaproponować na lekcjach i na zajęciach dodatkowych” – mówi "Rzeczpospolitej" minister edukacji Katarzyna Hall.

Nowe podejście reguluje rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które od 1 września będzie obowiązywać w gimnazjach i przedszkolach, zaś w przyszłym roku szkolnym obejmie podstawówki i szkoły ponadgimnazjalne.

Indywidualną opieką powinni być objęci uczniowie szczególnie uzdolnieni oraz ci, którzy mają m.in. trudności w komunikowaniu się, przewlekle chorzy, pochodzący z zaniedbanych środowisk, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej albo powracający z za granicy.

Elżbieta Czyż z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która sprawdzała, jak wygląda indywidualne podejście do ucznia, ocenia, że pomoc będzie na pewno bardziej sformalizowana. Ma jednak wątpliwości, co do efektów.

Problemem może okazać się brak specjalistów. Średnio w skali kraju na jednego zatrudnionego w szkole pedagoga przypada 278 uczniów, na psychologa – 766, a na logopedę – 867 uczniów. Eksperci zgłaszali MEN potrzebę dodatkowych etatów.

Rzeczpospolita, 24.08.2011
A.B./A.D., 24 sierpnia 2011

Zobacz też:
Fundacja Helsińska o indywidualizacji nauczania (grudzień 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży